ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Hitachi

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ระบบจัดการคลังสินค้า

  โซลูชันและบริการด้านไอที

  เกี่ยวกับระบบจัดการคลังสินค้า

WMS เป็นชุดโปรแกรมที่ช่วยปรับปรุงการทำงานภายในคลังสินค้า ประโยชน์ของโปรแกรมนี้ คือ เพิ่มประสิทธิภาพให้การผลิตและตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทำงานภายในคลังสินค้า

 • มีการจัดการภายในระบบแบบออนไลน์ โดยครอบคลุมการใช้งานทุกพื้นที่ในประเทศไทย
 • สามารถปรับแต่งระบบเพื่อให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่มีลักษณะพิเศษในของแต่ละเงื่อนไขได้
 • การทำงานของระบบครอบคลุมไปถึงประเภทการทำงานแบบ FIFO วันที่หมดอายุ และอื่นๆ
 • เรียกใช้งานได้ทุกที่โดยผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
wms_image

ระบบการจัดการคลังสินค้าเป็นเครื่องมือเป็นที่ดีที่สุด ในการบริหารการทำงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าให้มากขึ้น และยังสามารถรองรับการทำงานคลังสินค้าทุกประเภท เช่น คลังวัตถุดิบ (Raw Material), คลังอะไหล่ (Spare Part), คลังห้องเย็น (Cold Storage), ศูนย์กระจายสินค้า(Distribution center) ตั้งแต่รับสินค้าเข้า ตรวจสอบสินค้า, ย้ายสินค้า, ตรวจนับสินค้า, การเบิกจ่ายสินค้า, การค้นหาตำแหน่ง บันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ นอกจากนี้ทำให้คลังสินค้าสามารถจัดเก็บสินค้าในพื้นที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ซึ่งจะช่วยลดปริมาณสินค้าค้างสต็อก สินค้าหมดอายุและสินค้าขั้นต่ำที่มีอยู่ในคลัง ช่วยลดของเสีย ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น เมื่อต้นทุนการผลิตลดลงผลกำไรก็มากขึ้น

  คุณสมบัติ

 • โปรแกรม WMS จะช่วยวางแผนล่วงหน้าและจัดการการส่งมอบเป็นไปตามแผน
 • ค้นหาตำแหน่งแต่ละพาเลทในคลังสินค้าอย่างแม่นยำและรวดเร็ว
 • สามารถจัดเก็บข้อมูลสินค้าและสามารถใช้ใบตรวจนับสต็อกสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
 • รองรับการทำงานหลายคลังพร้อมกัน (Multi-warehouse) และรองรับการส่งข้อมูลข้ามสาขาได้ (Multi-location)
 • รองรับการเบิกจ่ายสินค้าแบบ FIFO
 • รองรับกระบวนการส่งผ่านสินค้าหรือ Cross Docking
 • สนับสนุนการบริหารสินค้าแบบมี Serial และ Lot
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ ของผู้ใช้งาน

  WMS ช่วยในเรื่องใดบ้าง

 • ลดความผิดพลาดของคน
 • ลดปริมาณสินค้าค้างสต็อก
 • สืบย้อนกลับข้อมูลของจุดที่เกิดปัญหาได้
 • มีความถูกต้องแม่นยำในการจัดการกับระบบคลังสินค้า
 • ติดตามยอดคงเหลือได้อย่างง่าย รู้ว่าสินค้าคงคลังของคุณไปยังตำแหน่งที่ดีที่สุดที่กำหนดไว้ในระบบ