ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Hitachi

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

โกดังสินค้า & ศูนย์การกระจายสินค้า

เรามีศูนย์การจัดส่งและโกดังในหลายพื้นที่ตามพื้นที่ที่ลูกค้าตั้งสถานประกอบการ เช่น กรุงเทพ สระบุรี ปทุมธานี ระยอง ฯลฯ การสร้างและจัดตั้งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของลูกค้า

 •    โกดังที่มีเครื่องปรับอากาศ หรือไม่มีเครื่องปรับอากาศ
 •    โกดังแช่แข็ง
 •    โกดังอุณภูมิปกติ
 •    ความสูงของเพดานไม่เกิน 10 ม.
 •    มีที่กำบังเหนือบริเวณที่โหลดสินค้า
 •    บริษัทขนส่งบุคคลที่สามที่ได้รับการรับรอง
 •    ขนส่งสินค้ามีน้ำหนักมาก

การเปิดหีบห่อ & การหยิบหีบห่อ

สามารถใช้พื้นที่อย่างหลากหลาย

 •    อะไหล่รถยนต์ และแบตเตอรี่
 •    เครื่องจักร และเครื่องมือ
 •    เสื้อผ้า
 •    อุปกรณ์ไฟฟ้า
 •    กล้องและเลนส์
 •    อาหารสดและอาหารแห้ง
 •    เครื่องสำอางและยา
 •    อื่นๆ

การดำเนินงานในโกดัง

 •    โหลดสินค้าลงและจัดเก็บ
 •    คัดแยก
 •    การเลือกบรรจุภัณฑ์
 •    ทำรายการตรวจสอบ
 •    ติดฉลาก
 •    เตรียมการขนส่ง
 •    อื่นๆ

การแก้ปัญหาและการพัฒนา

เราร่วมมือกับลูกค้าในบริการใหม่ที่มุ่งลดการใช้แรงงาน ต้นทุน หรือในกรณีที่มีประดิษฐกรรมใหม่ในโกดัง เช่น การลดความเคลื่อนไหวของงานที่ใช้แรงงาน โดยใช้เครื่องจักรแทนแรงงานมนุษย์ เราแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการปฏิบัติงานก่อนเริ่มดำเนินการทุกครั้ง

ตัวอย่างการแก้ปัญหา

 •    ลดเวลาการเดินในโกดังโดยการจัดทำผังใหม่
 •    เพิ่มผลผลิตของการ picking โดยการเปลี่ยนวิธี
 •    มีการเสริมกำลังด้วยการย้ายที่เก็บสินค้าเฉพาะฤดู
 •    การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 •    ตรวจสอบด้วยระบบ
 •    KAIZEN
 •    อื่นๆ

การตรวจสอบ