ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Hitachi

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

Vehicle Sharing Service
Vehicle Sharing Service แพลทฟอร์มบริการการขนส่งที่พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ด้านธุรกิจโลจิสติกส์ของเรา ระบบจับคู่คำสั่งจองจากลูกค้าและข้อมูลรถว่างจากผู้ให้บริการขนส่ง ไม่เฉพาะการจัดรถให้เหมาะสมกับคำสั่งจองเท่านั้น ระบบยังรองรับการจัดการงานขนส่งตั้งแต่ต้นจนถึงมือลูกค้า


ระบบจับคู่งานระบบจับคู่ระหว่างรถบรรทุกของผู้ให้บริการขนส่งกับคำสั่งจองของลูกค้า ใช้หลักการประเมินเงื่อนไขที่หลากหลาย เช่น ค่าขนส่ง ระยะเวลา ตำแหน่งของรถ เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสม เป็นทางเลือกในการช่วยลดขั้นตอนการทำงานและต้นทุนค่าขนส่งของท่านหน้าจอสร้างคำสั่งจอง

- กำหนดวันและเวลารับ/ส่งสินค้า
- เลือกประเภทรถขนส่ง
- กำหนดตำแหน่งการรับส่งหน้าจอบันทึกสถานะรถว่าง

- เลือกวันและเวลารถบรรทุกว่าง
- เช็คสถานะรถขนส่ง
- กำหนดตำแหน่งรถว่าง


ติดตามสถานะขนส่ง
ติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ ง่ายต่อการตรวจเช็คทุกเที่ยวขนส่งทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ข้อมูล      ดังกล่าวยังเชื่อมต่อกับพนักงานขับรถด้วยระบบยืนยันการรับส่งสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ (EPOD) สามารถเห็นทั้งรูปภาพสินค้า     การเซ็นรับสินค้า และการประเมินบริการขนส่งจากลูกค้าได้


รถขนส่งเที่ยวเปล่า
การหาคู่ที่เหมาะสมกับรถขนส่งเที่ยวเปล่า คือ รถขนส่งที่ตีเปล่ากลับหลังจากส่งสินค้าในเที่ยวแรกเสร็จ การใช้เที่ยวตีเปล่าช่วยลดต้นทุนขนส่ง ปัญหาจราจร ลดมลพิษทางอากาศ และแรงงานขาดแคลนได้


รับประกันคุณภาพ และการบริการความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งและกระจายสินค้า ภายใต้คุณภาพบริการของ ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค ประเทศไทย รับประกันคุณภาพและการบริการให้กับลูกค้าและผู้ให้บริการขนส่ง


ราคาค่าขนส่ง3PL/Contract Logistics เริ่มต้นเพียง
3,300 บาท

จาก:พระนครศรีอยุธยา
ถึง:สมุทรปราการ

เงื่อนไขการบริการ
1.จองรถล่วงหน้า 1 วัน
2.รถว่างตั้งแต่ 06:00 น. ถึง 16:00 น.

ประกันสินค้าตามมาตรฐานฮิตาชิ ทรานสปอร์ต
- รถบรรทุก 6 ล้อ : 1,000,000 บาท/คัน

หมายเหตุ : ราคาค่าขนส่งยังไม่รวมค่าบริการเสริมอื่นๆ
เริ่มต้นจาก อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ถึง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

3PL/Contract Logistics เริ่มต้นเพียง
3,300 บาท

จาก:พระนครศรีอยุธยา
ถึง:ชลบุรี

เงื่อนไขการบริการ
1.จองรถล่วงหน้า 1 วัน
2.รถว่างตั้งแต่ 06:00 น. ถึง 16:00 น.

ประกันสินค้าตามมาตรฐานฮิตาชิ ทรานสปอร์ต
- รถบรรทุก 6 ล้อ : 1,000,000 บาท/คัน

หมายเหตุ : ราคาค่าขนส่งยังไม่รวมค่าบริการเสริมอื่นๆ
เริ่มต้นจาก อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ถึง อ.เมือง จ.ชลบุรี

3PL/Contract Logistics เริ่มต้นเพียง
3,990 บาท

จาก:ปทุมธานี
ถึง:ชลบุรี

เงื่อนไขการบริการ
1.จองรถล่วงหน้า 1 วัน
2.รถว่างตั้งแต่ 06:00 น. ถึง 16:00 น.

ประกันสินค้าตามมาตรฐานฮิตาชิ ทรานสปอร์ต
- รถบรรทุก 6 ล้อ : 1,000,000 บาท/คัน

หมายเหตุ : ราคาค่าขนส่งยังไม่รวมค่าบริการเสริมอื่นๆ
เริ่มต้นจาก อ.ธัญบุรี , อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ถึง อ.เมือง จ.ชลบุรี

3PL/Contract Logistics เริ่มต้นเพียง
3,490 บาท

จาก:ปทุมธานี
ถึง:สมุทรปราการ

เงื่อนไขการบริการ
1.จองรถล่วงหน้า 1 วัน
2.รถว่างตั้งแต่ 06:00 น. ถึง 16:00 น.

ประกันสินค้าตามมาตรฐานฮิตาชิ ทรานสปอร์ต
- รถบรรทุก 6 ล้อ : 1,000,000 บาท/คัน

หมายเหตุ : ราคาค่าขนส่งยังไม่รวมค่าบริการเสริมอื่นๆ
เริ่มต้นจาก อ.ธัญบุรี , อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ถึง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

3PL/Contract Logistics เริ่มต้นเพียง
2,990 บาท

จาก:นิคม 304 ปราจีนบุรี
ถึง:ชลบุรี

เงื่อนไขการบริการ
1.จองรถล่วงหน้า 1 วัน
2.รถว่างตั้งแต่ 06:00 น. ถึง 16:00 น.

ประกันสินค้าตามมาตรฐานฮิตาชิ ทรานสปอร์ต
- รถบรรทุก 6 ล้อ : 1,000,000 บาท/คัน

หมายเหตุ : ราคาค่าขนส่งยังไม่รวมค่าบริการเสริมอื่นๆ
เริ่มต้นจาก นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
ถึง อ.เมือง จ.ชลบุรี

3PL/Contract Logistics เริ่มต้นเพียง
2,990 บาท

จาก:นิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
ถึง:ชลบุรี

เงื่อนไขการบริการ
1.จองรถล่วงหน้า 1 วัน
2.รถว่างตั้งแต่ 06:00 น. ถึง 16:00 น.

ประกันสินค้าตามมาตรฐานฮิตาชิ ทรานสปอร์ต
- รถบรรทุก 6 ล้อ : 1,000,000 บาท/คัน

หมายเหตุ : ราคาค่าขนส่งยังไม่รวมค่าบริการเสริมอื่นๆ
เริ่มต้นจาก นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
ถึง อ.เมือง จ.ชลบุรี

3PL/Contract Logistics เริ่มต้นเพียง
4,100 บาท

จาก:นิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
ถึง:สระบุรี

เงื่อนไขการบริการ
1.จองรถล่วงหน้า 1 วัน
2.รถว่างตั้งแต่ 06:00 น. ถึง 16:00 น.

ประกันสินค้าตามมาตรฐานฮิตาชิ ทรานสปอร์ต
- รถบรรทุก 6 ล้อ : 1,000,000 บาท/คัน

หมายเหตุ : ราคาค่าขนส่งยังไม่รวมค่าบริการเสริมอื่นๆ
เริ่มต้นจาก นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
ถึง อ.เมือง จ.สระบุรี

3PL/Contract Logistics เริ่มต้นเพียง
3,990 บาท

จาก:ปราจีนบุรี
ถึง:กรุงเทพฯ,สมุทรปราการ

เงื่อนไขการบริการ
1.จองรถล่วงหน้า 1 วัน
2.รถว่างตั้งแต่ 06:00 น. ถึง 16:00 น.

ประกันสินค้าตามมาตรฐานฮิตาชิ ทรานสปอร์ต
- รถบรรทุก 6 ล้อ : 1,000,000 บาท/คัน

หมายเหตุ : ราคาค่าขนส่งยังไม่รวมค่าบริการเสริมอื่นๆ
เริ่มต้นจาก อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ถึง กรุงเทพ , สมุทรปราการ

3PL/Contract Logistics เริ่มต้นเพียง
5,000 บาท

จาก:นครราชสีมา
ถึง:นครปฐม

เงื่อนไขการบริการ
1.จองรถล่วงหน้า 1 วัน
2.รถว่างตั้งแต่ 06:00 น. ถึง 16:00 น.

ประกันสินค้าตามมาตรฐานฮิตาชิ ทรานสปอร์ต
- รถบรรทุก 6 ล้อ : 1,000,000 บาท/คัน

หมายเหตุ : ราคาค่าขนส่งยังไม่รวมค่าบริการเสริมอื่นๆ
เริ่มต้นจาก อ.เมือง จ. นครราชสีมา
ถึง อ.เมือง จ.นครปฐม

3PL/Contract Logistics เริ่มต้นเพียง
950 บาท

รับ-ส่งสินค้า
ภายในนิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี

เงื่อนไขการบริการ
1.จองรถล่วงหน้า 1 วัน
2.รถว่างตั้งแต่ 06:00 น. ถึง 16:00 น.

ประกันสินค้าตามมาตรฐานฮิตาชิ ทรานสปอร์ต
- รถบรรทุก 6 ล้อ : 1,000,000 บาท/คัน

หมายเหตุ : ราคาค่าขนส่งยังไม่รวมค่าบริการเสริมอื่นๆ
เริ่มต้นจากภายในนิคมอตุสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี


3PL/Contract Logistics เริ่มต้นเพียง
1,900 บาท

จาก:นิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
ถึง:นิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี

เงื่อนไขการบริการ
1.จองรถล่วงหน้า 1 วัน
2.รถว่างตั้งแต่ 08:00 น. ถึง 16:00 น.

ประกันสินค้าตามมาตรฐานฮิตาชิ ทรานสปอร์ต
- รถบรรทุก 4 ล้อ : 500,000 บาท/คัน

หมายเหตุ : ราคาค่าขนส่งยังไม่รวมค่าบริการเสริมอื่นๆ
เริ่มต้นจาก นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
ถึง นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

3PL/Contract Logistics เริ่มต้นเพียง
1,990 บาท

จาก:ปราจีนบุรี
ถึง:สมุทรปราการ

เงื่อนไขการบริการ
1.จองรถล่วงหน้า 1 วัน
2.รถว่างตั้งแต่ 08:00 น. ถึง 16:00 น.

ประกันสินค้าตามมาตรฐานฮิตาชิ ทรานสปอร์ต
- รถบรรทุก 4 ล้อ : 500,000 บาท/คัน

หมายเหตุ : ราคาค่าขนส่งยังไม่รวมค่าบริการเสริมอื่นๆ
เริ่มต้นจาก นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
ถึง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

3PL/Contract Logistics เริ่มต้นเพียง
1,900 บาท

จาก:ปราจีนบุรี
ถึง:ชลบุรี

เงื่อนไขการบริการ
1.จองรถล่วงหน้า 1 วัน
2.รถว่างตั้งแต่ 08:00 น. ถึง 16:00 น.

ประกันสินค้าตามมาตรฐานฮิตาชิ ทรานสปอร์ต
- รถบรรทุก 4 ล้อ : 500,000 บาท/คัน

หมายเหตุ : ราคาค่าขนส่งยังไม่รวมค่าบริการเสริมอื่นๆ
เริ่มต้นจาก นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
ถึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
English | Japan | Thai

ติดต่อเราบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่
11/8-11/9, หมู่ 9, ถนนบางนาตราด กม.18, ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ : +66 (2)-337-2086 เบอร์ต่อ 1830 - 1832
E-mail : tst-hits_operation@hitachi-tstv.com