ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Hitachi

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ระบบจัดการขนส่ง

  โซลูชันและบริการด้านไอที

  เกี่ยวกับระบบจัดการขนส่ง

TMS เป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดการดำเนินงานขนส่ง โดยรวบรวมข้อมูลการขนส่งของรถบรรทุกหลากหลายประเภท เพื่อบริหารจัดการระบบขนส่งโลจิสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจติดตามสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทาง รวมถึงตำแหน่งของรถขนส่งได้แบบเรียลไทม์

wms_image

ระบบบริหารติดตามงานระบบขนส่ง สามารถใช้งานได้ง่ายมีความสะดวกและปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งให้บริการบน Cloud หรือ On-Premise ภายในองค์กรของคุณ ด้วยการใช้งานโปรแกรมผ่าน Web browser และ Web Application ได้ตลอดทุกที่ 24 ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

  คุณสมบัติ

  การจัดการการขนส่ง

 • รับข้อมูลโดย EDI, API และไฟล์ text
 • สามารถแก้ไข, ตรวจสอบ, อนุมัติ, ยกเลิก และ export ข้อมูลได้
 • สามารถติดตามสรุปสถานะของการส่งสินค้าได้
 • สามารถส่งการแจ้งเตือนกรณีรถไม่ตรงเวลาได้

  หลักฐานการจัดส่ง (POD)

 • สามารถเพิ่มสถานที่จัดส่งให้พนักงานขับรถระหว่างการจัดส่งได้
 • มีระบบ GPS แบบเรียลไทม์เพื่อการติดตามการจัดส่งอย่างแม่นยำ
 • รองรับฟังก์ชั่นสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
 • ตรวจสอบรายละเอียดของกิจกรรมการจัดส่ง
 • สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะของผู้จัดส่งได้แบบเรียลไทม์

  ประโยขน์ของการนำโปรแกรมTMS ไปใช้งาน

 • ให้มุมมองรายละเอียดของกิจกรรมการขนส่ง
 • ลดเวลาการทำงาน การดำเนินงานของทีมในการวางแผน
 • ควบคุมเวลาการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและความไว้วางใจ
 • ตรวจสอบข้อมูลและสถานะการจัดส่งตามเวลาจริง
 • สรุปรายงานการจัดส่งรายวันหรือรายเดือนช่วยให้คุณคำนวณค่าใช้จ่าย
 • มีรายงาน KPI การขนส่งและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง