ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Hitachi

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

บริการของเรา

  บริการ 3PL (การขนส่ง) และบริการเพิ่มเติม

เราให้บริการคลังสินค้าเพิ่มเติมที่เราเรียกว่า "การเพิ่มมูลค่า" เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า


ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นทั้งหมด :

 • บริการ 3PL (การขนส่ง / คลังสินค้าทั่วไปและคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ)
 •   การขนส่งสินค้าหนัก (เครื่องจักรอุตสาหกรรมขนย้ายสินค้าหนักอื่น ๆ)
 •   บริการขนย้าย
 • บริการทำฉลากและบรรจุหีบห่อใหม่
 •   บริการเพิ่มเติม

  ขนส่งทางอากาศ

 •   ภาพรวมของบริการขนส่งทางอากาศให้บริการโดย กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แห่งประเทศไทย ใช้เครือข่ายการขนส่งทางอากาศสากลที่ปลอดภัยและรวดเร็ว ผู้เชี่ยวชาญของเราจะอยู่กับลูกค้าเพื่อรับรองทุกรายละเอียดในการขนส่งที่ลูกค้ากำหนด นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามสถานะการขนส่งทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา

  ขนส่งทางทะเล

 •   ภาพรวมของการขนส่งสินค้าทางทะเล ให้บริการโดย กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แห่งประเทศไทย ระบบที่ครอบคลุมของเราทำให้สามารถส่งสินค้าได้ทั่วโลก ปรับให้เข้ากับข้อกำหนดในการขนส่งของลูกค้าได้ในหลากหลายแง่มุม น้ำหนัก รูปทรง เนื้อหา และข้อกำหนดเรื่องเวลาการรับของ รวมถึงจัดการดำเนินงานตามที่มีการร้องขอ นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามสถานะการขนส่งทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา

  การขนส่ง

 •   เราจัดหาโหมดการขนส่งที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุดใช้ประโยชน์จากเครือข่าย HTS ของกลุ่มอย่างเต็มรูปแบบซึ่งรวมถึงการขนส่งแบบเช่าเหมาทางไกล รวมถึงการขนส่งแบบ Milk Run การขนส่งผลิตภัณฑ์พิเศษ ฯลฯ เราบรรลุการจัดส่งตามกำหนดเวลา สินค้าคำสั่งปริมาณสูงเพื่อการส่งมอบล็อตเล็ก

  การขนส่งข้ามเขตแดน

 •   บริการ “ข้ามเขตแดน” ของเราให้บริการขนส่งสินค้าอย่างง่ายดาย ทางบกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาคใกล้เคียง ในภูมิภาค ASEAN แม้จะมีเขตแดนที่ซับซ้อน การพัฒนาของเศรษฐกิจในภูมิภาคนำมาซึ่งความต้องการในเรื่องการขนส่งและความทันสมัย บริษัทในเครือของเราในท้องที่นั้นสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายโดยการใช้เครือข่ายของเราเอง และที่ร่วมกับบริษัทคู่ค้าของเรา

  ขนส่งสินค้าหนัก (ถอนย้ายเครื่องจักร)

 •   ในประเทศไทย บริการประเภทนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด มีความชำนาญในการขนย้าย และการขนส่งเครื่องจักร และเครื่องมือหลายประเภท เราให้บริการด้วยคุณภาพ ความปลอดภัย จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

  บริการ 3PL (โกดังทั่วไป และโกดังควบคุมอุณหภูมิ)

 •   การดำเนินงานคลังสินค้าของเรามีประสบการณ์สูงในการจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้ WMS (ระบบการจัดการคลังสินค้า) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฯลฯ
 •   เรายังให้บริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (เพิ่มเติม) เช่น บริการติดฉลาก บรรจุใหม่ และบริการประกอบ

  ย้ายบ้าน ระหว่างประเทศ

 •   ประการแรกเราให้บริการนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนญี่ปุ่นที่ย้ายมาอยู่ประเทศไทย จากนั้นเราขยายธุรกิจนี้เพื่อจัดการขนส่งสินค้าทั้งการนำเข้าและส่งออก