ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Hitachi

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ขนส่งทางทะเล

ภาพรวมของการขนส่งสินค้าทะเลให้บริการโดย กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แห่งประเทศไทย ระบบที่ครอบคลุมของเราทำให้สามารถส่งสินค้าได้ทั่วโลก ปรับให้เข้ากับข้อกำหนดในการขนส่งของลูกค้าได้ในหลากหลายแง่มุม น้ำหนัก รูปทรง เนื้อหา และข้อกำหนดเรื่องเวลาการรับของ รวมถึงจัดการดำเนินงานตามที่มีการร้องขอ นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามสถานะการขนส่งทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา