ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Hitachi

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ย้ายบ้านระหว่างประเทศ

ทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงของเราจะดูแลการจัดส่งของคุณให้ดีที่สุด
(มีเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นควบคุมการดำเนินงาน)

 • ต้อนรับด้วยความอบอุ่น
 • ไม่คิดค่าบริการในการสำรวจและประเมินราคา
 • ยินดีให้บริการทั้งคนโสดและครอบครัว
 • ไม่ต้องทำการจัดของด้วยตัวเอง

ขั้นตอนการย้ายของเรา

ขั้นที่ 1
 • ติดต่อเราล่วงหน้า 30-40 วัน ก่อนวันที่จะทำการย้ายจริง
House Moving

 

ขั้นที่ 2
 • สำรวจและประเมินราคา , ออกใบเสนอราคา
 • ตรวจดูสิ่งของที่บ้านท่าน และทำการประเมินราคา
House Moving

 

ขั้นที่ 3
 • ลงทะเบียนเพื่อผ่านศุลกากร
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงาน
 • สำเนา E ticket
House Moving

 

ขั้นที่ 4
 • เตรียมการย้ายบ้าน
 • ไม่ต้องลงมือจัดของเอง
 • คัดแยกประเภทของกระเป๋า
House Moving

 

ขั้นที่ 5
 • ทำการบรรจุของ ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ และอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่น
House Moving

 

ขั้นที่ 6
 • การขนส่งของท่าน
House Moving

 

ขั้นที่ 7

ส่งให้ถึงที่บ้านท่าน

 • [ ทางอากาศ ]  หลังจากมาถึงญี่ปุ่นประมาณ 7 - 10 วัน
 • [ ทางทะเล ]    หลังจากบรรจุสินค้าประมาณ 30-40 วัน

*วันหยุดปีใหม่และวันหยุดสัปดาห์ทองไม่สามารถทำการผ่านพิธีการศุลกากรได้ เราต้องการวันเพิ่มเติมในช่วงวันหยุดข้างต้น

House Moving