ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Hitachi

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติ

 • 2493 : กุมภาพันธ์ สำนักงานใหญ่ญี่ปุ่น เปิดตัวในเมือง Hitachi จังหวัด lbaraki
 • 2495 : บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น Hitachi Express Co., Ltd.
 • 2510 : Hitachi Express Co., Ltd. รวมตัวกับ Tokyo Monorail Co., Ltd. และอีกหนึ่งบริษัท เปลี่ยนชื่อเป็น Express & Tokyo Monorail Co., Ltd.
 • 2524 : แยกบริษัทจาก Tokyo Monorail Co., Ltd. เปลี่ยนชื่อเป็น Hitachi Express Co., Ltd.
 • 2528 : เปลี่ยนชื่อเป็น Hitachi Transport System, Ltd.,
 • 2532 : Hitachi Transport System (Thailand), Ltd., ได้รับการก่อตั้ง
 • 2533 : ถูกจัดอยู่ใน First Section ของตลาดหุ้น Tokyo
 • 2542 : ประกาศการร่วมมือกับ Fukuyama Transporting Co., Ltd.
 • 2545 : ขายหุ้นทั้งหมดของ Tokyo Monorail Co., Ltd. ประกาศร่วมมือกับ Yusen Air & Sea Service Co., Ltd.
 • 2550 : ได้หุ้นจากบริษัทขนส่งในเครือของ Shiseido's เริ่มให้บริการภายใต้นาม Hitachi Collabonext Transport System Co., Ltd. จัดตั้งบริษัทในเครือที่ประเทศอินเดีย
 • 2551 : บริษัท อีซ่า เอส.อาร์.โอ จำกัด (ESA S.R.O.) บริษัทขนส่งของประเทศเช็ค เข้ามาผนวกเป็นบริษัทในเครือ
 • 2552 : บริษัท ทีเอสที ซันไรซื เซอร์วิส จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้น
 • 2554 : บริษัท แวนเทค คอร์ปอเรชั่น กลายเป็นบริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 : เข้าถือหุ้นของบริษัทขนส่งภายใต้ Hitachi Cable's เริ่มให้บริการภายใต้ชื่อ บริษัท ฮิตาชิ ฟอร์นเทีย ทรานสปอร์ต จำกัด
 • 2558 : บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้น