ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Hitachi

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

ด้านสังคม 

“เราสนับสนุนกิจกรรมและโครงการที่ร่วมกับชุมชนและส่งเสริมการศึกษา เพื่อสร้างสังคม ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ให้กับประเทศไทย”เราทำมาแล้ว 1 โครงการ

ด้านสิ่งแวดล้อม 

“เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นอนาคตของเรา”เราทำมาแล้ว 1 โครงการ

ด้านจิตอาสา 

“เราเน้นและกระตุ้นให้พนักงานทำสิ่งที่ดีเพื่อผู้อื่นเสมอ เราเชื่อว่างานอาสาสมัครจะช่วยให้พนักงานเข้าใจแนวคิดของการมีส่วนร่วมในสังคม”


เราทำมาแล้ว 1 โครงการ

กิจกรรมปลูกปะการังชายฝั่งเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ทะเลไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2016  บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมปลูกปะการังชายฝั่งเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ทะเลไทย  ณ เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี