ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Hitachi

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

กิจกรรมเพื่อสังคม

ด้านสังคม 

“เราสนับสนุนกิจกรรมและโครงการที่ร่วมกับชุมชนและส่งเสริมการศึกษา เพื่อสร้างสังคม ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ให้กับประเทศไทย”เราทำมาแล้ว 1 โครงการ

ด้านสิ่งแวดล้อม 

“เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นอนาคตของเรา”เราทำมาแล้ว 1 โครงการ

ด้านจิตอาสา 

“เราเน้นและกระตุ้นให้พนักงานทำสิ่งที่ดีเพื่อผู้อื่นเสมอ เราเชื่อว่างานอาสาสมัครจะช่วยให้พนักงานเข้าใจแนวคิดของการมีส่วนร่วมในสังคม”


เราทำมาแล้ว 1 โครงการ

โครงการของเราเพื่อสังคม

เรามีความสุขในการให้และพลังของการให้ คลิกดูกิจกรรมโครงการของเรา

กิจกรรมปลูกป่าและปล่อยพันธ์ปลา

วันที่ 1/7/2560  ร่วมปลูกป่าและปล่อยพันธ์ปลา ณ อ่างเก็บน้ำ นฤบดินทรจินดา  ต.แก่งดินสอ  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี  


ดูกิจกรรม

สถานที่ : อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

ชื่อโครงการ : ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)