ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Hitachi

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

สมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน ผู้ช่วยหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คุณสมบัติผู้สมัคร

ปริญญาตรีสาขาบัญชีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

ประสบการณ์การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

มีความรู้เกี่ยวกับ ISO9001 เป็นอย่างดี

ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในด้านการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

รู้คำสั่งด้านกฎหมายต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์ในการควบคุม QMR และ ISO

รายละเอียดของงาน
  1. จัดทำหรือมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน (รวมถึงการประเมินความเสี่ยง) โปรแกรมตรวจสอบเพื่อรับรองและ / หรือให้คำปรึกษา
  2. ดำเนินการหารือเกี่ยวกับลักษณะเบื้องต้นกับหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการตรวจสอบ
  3. ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของ HTS การตรวจสอบการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  4. รับข้อมูลที่ต้องการโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการตรวจสอบบันทึกหรือสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่
  5. สำหรับกระบวนการที่ตรวจสอบตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมการจัดการและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของโครงการและร่างคำแนะนำที่เป็นไปได้สำหรับการปรับปรุงที่เหมาะสม
  6. เตรียมเอกสารการทำงานที่จัดทำเอกสารอย่างเพียงพอ
  7. ร่างรายงานและการสื่อสารเกี่ยวกับผลงานที่ทำเพื่อตรวจสอบโดยผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
  8. ประเมินความน่าเชื่อถือและการใช้การควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข้อตกลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

คุณได้รับการร้องขอให้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและยอมรับก่อนส่งแบบฟอร์ม กรุณาคลิก
"ฉันยอมรับ" ถ้าคุณเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัว แล้วให้ส่งคำถามของคุณ ถึงเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว


โปรดระบุข้อมูลต่อไปนี้แล้วคลิก "สมัครงาน"

กรุณาอย่าใส่สัญลักษณ์เฉพาะเช่น&","#","!","#","$","%","&"และสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกัน

โปรดระบุรายการที่แสดง *


ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล *:
ที่อยู่ *:
อีเมล์ *:
เบอร์มือถือ (ที่สามารถติดต่อได้) *:
ไฟล์แนบ (RESUME) *:
*** ไฟล์ RESUME ต้องเป็นไฟล์ สกุล .pdf เท่านั้น
*** ขนาดของไฟล์ ต้องไม่เกิน 5.00MB
 

  ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด

  เลขที่ 11/8 - 11/9 ม.9 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

  โทร : 02-337-2086 หรือ 081-8741321, 081-8741309, 098-2508294 แฟกซ์ : 02-750-9776

  อีเมล์ : tst-recruitment@hitachi-tstv.com