ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Hitachi

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

สมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน ผู้ช่วยหัวหน้างานสรรหาบุคลากร

ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยหัวหน้างานสรรหาบุคลากร
คุณสมบัติผู้สมัคร

1.จัดทำแผนงานย่อยของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับแผนงานและ
เป้าหมายของแผนก 
2.ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงานประจำวันของทีมให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนงานประจำวัน/สัปดาห์ให้ผู้บังคับบัญชา
รับทราบ
4.ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
5.ตัดสินใจภายใต้อำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ
6.ติดตามใบขออัตรากำลังที่มีการร้องขอจากหน่วยงานพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารแนบและนำเสนอเซ็นต่อมีอำนาจตามขั้นตอนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
7.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงงานผ่านทางเว็บไซด์,ป้ายหรืออื่นๆ
8.คัดเลือกใบสมัครและเข้าร่วมการสัมภาษณ์กับหน่วยงาน  รวมถึงการตรวจสอบ
เอกสารประกอบใบสมัครและจัดทำแบบทดสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน
9.จัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น คู่มือพนักงานต่าง
10.ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
11.ประสานงานการสรรหาทั้งภายในและภายนอกองค์กร
12.ติดตามและตรวจสอบเอกสารการโอนย้ายให้ถูกต้อง
13.สรุปสาเหตุการลาออกจากงานของพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบ
14.สรุปค่าใช้จ่ายในการสรรหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 

รายละเอียดของงาน

1.จัดทำแผนงานย่อยของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับแผนงานและ
เป้าหมายของแผนก 
2.ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงานประจำวันของทีมให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนงานประจำวัน/สัปดาห์ให้ผู้บังคับบัญชา
รับทราบ
4.ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
5.ตัดสินใจภายใต้อำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ
6.ติดตามใบขออัตรากำลังที่มีการร้องขอจากหน่วยงานพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารแนบและนำเสนอเซ็นต่อมีอำนาจตามขั้นตอนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
7.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงงานผ่านทางเว็บไซด์,ป้ายหรืออื่นๆ
8.คัดเลือกใบสมัครและเข้าร่วมการสัมภาษณ์กับหน่วยงาน  รวมถึงการตรวจสอบ
เอกสารประกอบใบสมัครและจัดทำแบบทดสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน
9.จัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น คู่มือพนักงานต่าง
10.ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
11.ประสานงานการสรรหาทั้งภายในและภายนอกองค์กร
12.ติดตามและตรวจสอบเอกสารการโอนย้ายให้ถูกต้อง
13.สรุปสาเหตุการลาออกจากงานของพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบ
14.สรุปค่าใช้จ่ายในการสรรหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 

ข้อตกลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

คุณได้รับการร้องขอให้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและยอมรับก่อนส่งแบบฟอร์ม กรุณาคลิก
"ฉันยอมรับ" ถ้าคุณเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัว แล้วให้ส่งคำถามของคุณ ถึงเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว


โปรดระบุข้อมูลต่อไปนี้แล้วคลิก "สมัครงาน"

กรุณาอย่าใส่สัญลักษณ์เฉพาะเช่น&","#","!","#","$","%","&"และสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกัน

โปรดระบุรายการที่แสดง *


ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล *:
ที่อยู่ *:
อีเมล์ *:
เบอร์มือถือ (ที่สามารถติดต่อได้) *:
ไฟล์แนบ (RESUME) *:
*** ไฟล์ RESUME ต้องเป็นไฟล์ สกุล .pdf เท่านั้น
*** ขนาดของไฟล์ ต้องไม่เกิน 5.00MB
 

  ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด

  เลขที่ 11/8 - 11/9 ม.9 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

  โทร : 02-337-2086 หรือ 081-8741321, 081-8741309, 098-2508294 แฟกซ์ : 02-750-9776

  อีเมล์ : tst-recruitment@hitachi-tstv.com