ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Hitachi

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

สาขา

   

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ ประเทศไทย

ศูนย์โลจิสติกส์ บางนา (WHA)
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.
เลขที่ 11/8-11/9 หมู่ที่ 9 ถนนบางนาตราด กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทร : +66 (2) 337 2086
สำนักงานสนามบิน สุวรรณภูมิ
เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 9.00 - 18.00 น.
เลขที่ 999 เขตปลอกอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร WH-1 ชั้นที่ 1-2 ห้องเลขที่ 109 หมู่ที่ 7 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทร : +66 (2) 134 6318
สำนักงานท่าอากาศยาน เชียงใหม่
เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 9.00 - 18.00 น.
เลขที่ 60 อาคารคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ห้องเลขที่ 206A,208A ถนนสนามบิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์โลจิสติกส์ กบินทร์บุรี
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.
เลขที่ 612/2 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์โลจิสติกส์ นครศรีธรมราช
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.
เลขที่ 370 หมู่ที่ 10 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่ FREIGHT FORWARDING

ออฟฟิศ กรุงเทพฯ
เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 9.00 - 18.00 น.
เลขที่ 56/13-14 อาคารบิสโก้ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทร : +66 (2) 637 0444
สำนักงานเขตปลอดอากร
เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 9.00 - 18.00 น.
เลขที่ 999 เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 1-3 ห้องเลขที่ 108 หมู่ที่ 7 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงาน ดอนเมือง
เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 9.00 - 18.00 น.
สนามบินนานาชาติดอนเมือง ห้อง 227/3 ชั้น 2 คลังสินค้า 1 วิภาวดี ถ.รังสิต เขคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
สำนักงานท่าอากาศยาน เชียงใหม่
เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 9.00 - 18.00 น.
เลขที่ 60 อาคารคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ห้องเลขที่ 206A,208A ถนนสนามบิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานคลังสินค้า
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.
เลขที่ 174/2 หมู่ที่ 9 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ